Unique Tower

Inwestor: Marvipol Development S.A.

Generalny Wykonawca: Unibep S.A.

Adres inwestycji: ul. Grzybowska 51, Warszawa

Data zakończenia robót: 15.01.2021

Opis wykonanych robót:

  • Zamurowanie szachtów instalacyjnych.

  • Wykonanie belek żelbetowych nad wejściami do budynku wraz z wzniesieniem ścian osłonowych murowanych.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2