Ciemne

Inwestor: Osoba Prywatna

Wykonawca: Smeton Sp. z o.o.

Adres inwestycji: ul. Iglasta, Ciemne k. Wołomina

Data zakończenia robót: 06.2021

Opis wykonanych robót:

Wykonanie stanu "0" domu jednorodzinnego. 

Zakres robót:

- Prace ziemne

- Lanie "chudziaka"

- Wykonanie ław fundamentowych

- Wykonanie ścianek fundamentowych z bloczków betonowych

- Wykonanie izolacji ścianek fundamentowych

- Wykonanie zasypek

- Wykonanie płyty na gruncie

1/6