Ambasada RP

w Szwajcarii

Inwestor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Generalny Wykonawca: Smeton Sp. z o.o.

Adres inwestycji: Elfenstrasse 9, Bern, Szwajcaria

Data zakończenia robót: 09.05.2020

Opis wykonanych robót:

  • Wykonanie prac budowlanych mających na celu przystosowanie budynku do pełnienia funkcji ambasady RP.

  • Uzyskanie właściwych zezwoleń/pozwoleń i zgód wymaganych realizacją projektu

  • Prowadzenie robót pod nadzorem konserwatora zabytków w Bernie

  • Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i miejscowymi normami

  • Opracowanie dokumentacji powykonawczej 

  • Duże wyzwanie logistyczne, wszystkie materiały, pracownicy oraz firmy podwykonawcze potrzebne do wykonania robót zostały sprowadzone z Polski.

1/1